PACKAGE UPPER

Signboard

ผลิตและติด ป้ายประกาศรอบทรัพย์

แบ่งติดรอบละ 20 ช่วยทดสอบหาจุดที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เชื่อหรือไม่

80%

ของผู้สนใจจากป้าย

คือ “คนซื้อตัวจริง”

  • ความจริง 3 ประการ

  • 1. คนที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือ ทำกิจการ มักจะมี ”ทำเลในใจ” อยู่แล้ว

  • 2. ผู้ซื้อมักจะเป็นคนที่อยู่ “ในพื้นที่” อยู่แล้ว แต่ต้องการขยับขยายซื้อสังหาฯชิ้นใหม่ ที่เหมาะสมมากขึ้น หรือ เป็นคนต่างถิ่นที่ชื่นชอบ “ทำเล” นั้นๆ และมักจะแวะเวียนมาบ่อยๆ

  • 3. เมื่อต้องการทำการซื้อสังหาซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ ผู้ซื้อจะขับรถสำรวจทำเลโดยรอบก่อนตัดสินใจซื้อ

“ ป้าย ” = KEY SUCCESS ในการขายอสังหาริมทรัพย์