Online Post

ลงประกาศใน online platform

15 Websites + UPDATE EVERY WEEK

  • เกณฑ์ในการคัดเลือก website

  • 1. User friendly ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย

  • 2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • 3. มีการทำการตลาดหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง

  • เกณฑ์ในการคัดเลือก Facebook Group

  • 1. มีจำนวนสมาชิกเกิน 10,000 คนขึ้นไป

  • 2. มีการอัพเดท post ภายในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

  • 3. มีการซื้อขายเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

PLAN - PRICE

1 Month

2,000 บาท

15 websites + update everyday

BASIC

3 Months

5,000 บาท

- 15 websites + update everyday

- Facebook 5 groups + update everyday

UPPER

5 Months

10,000 บาท

- 15 websites + update everyday

- Facebook 10 groups + update everyday

PRO

Signboard

ผลิตและติด ป้ายประกาศรอบทรัพย์

แบ่งติดรอบละ 20 ช่วยทดสอบหาจุดที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

PLAN - PRICE

1,000 บาท

ครั้งละ 20 ป้าย 1 รอบ

รวม 20 ป้าย

BASIC

1,800 บาท

ครั้งละ 20 ป้าย 2 รอบ

รวม 40 ป้าย

UPPER

3,200 บาท

ครั้งละ 20 ป้าย 4 รอบ

รวม 80 ป้าย

PRO

เชื่อหรือไม่

80%

ของผู้สนใจจากป้าย

คือ “คนซื้อตัวจริง”

 • ความจริง 3 ประการ

 • 1. คนที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือ ทำกิจการ มักจะมี ”ทำเลในใจ” อยู่แล้ว

 • 2. ผู้ซื้อมักจะเป็นคนที่อยู่ “ในพื้นที่” อยู่แล้ว แต่ต้องการขยับขยายซื้อสังหาฯชิ้นใหม่ ที่เหมาะสมมากขึ้น หรือ เป็นคนต่างถิ่นที่ชื่นชอบ “ทำเล” นั้นๆ และมักจะแวะเวียนมาบ่อยๆ

 • 3. เมื่อต้องการทำการซื้อสังหาซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ ผู้ซื้อจะขับรถสำรวจทำเลโดยรอบก่อนตัดสินใจซื้อ

“ ป้าย ” = KEY SUCCESS ในการขายอสังหาริมทรัพย์

Media Production

ให้บริการเฉพาะ กทม. เท่านั้น!!

* Free : post ใน youtube PROPHELPERS channel


Media Production

Photo ถ่ายภาพนิ่ง 

wide lens + แต่งภาพ

VDO present ถ่ายวิดีโอ

นำเสนอจุดขาย

VDO review *

ถ่ายวิดีโอพร้อมพิธีกร

ได้รับผลงาน ภายใน 10 วัน

BASIC


2,000 บาท


20 รูป

-

-

UPPER

3,000 บาท

30 รูป

1 คลิป

-

PRO

5,000 บาท

50 รูป

1 คลิป

1 คลิป

Guru Support ให้บริการทั่วประเทศ

 • Contract Draft (ร่างสัญญา)

 • 1. จะร่างตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง แล้วเรียบเรียงเป็นภาษาทางการ ที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย

 • 2. จะเว้นว่างชื่อคู่สัญญาไว้ และส่งเป็น Microsoft word (.doc) สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆเองให้สมบูรณ์ได้เมื่อจะนำไปทำสัญญาจริง

 • Expense Cal.

 • 1. จะคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ วันโอน แยกรายการให้ชัดเจน (ค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าอากร/ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้)

 • 2. จะคำนวณตามข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง

 • 3. ทราบยอดรับสุทธิเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อถูกเจรจาต่อรอง, ตัดสินใจลงทุนงบการตลาดเพิ่มขึ้น

PLAN - PRICE

text

Analysis

Target, Competitor, SWOT, Pricing

3,000 บาท/ทรัพย์

หากลุ่มเป้าหมาย, วิเคราะห์จุดขาย, วิเคราะห์คู่แข่ง, และหาราคาตั้งขายที่เหมาะสม

Content Writing

เขียนประกาศขาย

1,000 บาท/ทรัพย์

เขียนหัวข้อประกาศ และ เนื้อหา ที่เหมาะสมกับสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น website, Facebook, line, และ ป้าย

Contract Draft

ร่างสัญญา

800 บาท/ทรัพย์

ร่างสัญญาตามข้อมูลที่ได้รับ พร้อมพิมพ์ 2 ฉบับและจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านคุณ

Bank Loan

ติดต่อยื่นกู้ , ไถ่ถอน

800 บาท/ทรัพย์

รวบรวมเอกสารและประสานงานธนาคารให้แล้วเสร็จ ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ( 3 - 4 ธนาคาร ตามสั่ง)

Expense Cal.

คำนวณค่าใช้จ่าย วันโอน

800 บาท/ทรัพย์

คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าอากร หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าภาษีเงินได้ และ อื่น ๆ เพื่อทราบยอดเงินเหลือสุทธิ

Hero Service

ใช้บริการครบ 3 ครั้ง รับส่วนลดครั้งที่ 4 มากถึง 20%

PLAN - PRICE

text

Property Show Service

บริการพนักงานเปิดบ้านพาชม

2,000 บาท/ครั้ง

ทีมงานคุณภาพจาก Prophelpers ที่จะเป็นตัวแทนคุณในการ พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์

Messenger Service

บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

200 บาท/ครั้ง

พนักงานรับส่งเอกสาร หรือพัสดุใด ๆ ในการขาย

Secretary Service

บริการดำเนินงานและประสานงาน

1,000 บาท/ทรัพย์

ทีมงานเลขามืออาชีพจาก Prophelpers ช่วยไปดำเนินการ ติดต่อประสานงานแทนคุณ เช่น ขอใบปลอดหนี้, คัดทะเบียนบ้าน ฯลฯ

Transerfer Service

บริการช่วยโอน ( มอบอำนาจได้ไม่ต้องมาเอง )

800 บาท/ทรัพย์

- โอนกรรมสิทธิ์ 5,000  บาท/ครั้ง

- โอนสิทธิ์มิเตอร์ไฟ และ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟ 2,000 บาท/ครั้ง

- โอนสิทธิ์มิเตอร์น้ำ และ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ 2,000 บาท/ครั้ง

บริการ "นายหน้า" ครบวงจร

หากคุณต้องการ "ผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้" สักคน เพื่อช่วยคุณทำการตลาด เเละการขายจนกว่าจะสำเร็จ ALL4U Service คือ คำตอบ

ALL 4 U

  เหมาๆรักหมดใจ ให้หมดเลย

UP2U
service
ทั้งหมด
 • Online Post

  15 websiteเเละ facebook group

 • Signboard

  ติดป้ายรอบทรัพย์

 • Media Production

  ถ่ายรูปเเละถ่ายวิดีโอ

 • Guru Support

  วิเคราะห์ทรัพย์ /จัดการเอกสาร

 • Online Post

  ประสานงาน,พาชม,พาโอน

UP2U
service
ทั้งหมด
 • Online Post

  15 websiteเเละ facebook group

 • Signboard

  ติดป้ายรอบทรัพย์

 • Media Production

  ถ่ายรูปเเละถ่ายวิดีโอ

 • Guru Support

  วิเคราะห์ทรัพย์ /จัดการเอกสาร

 • Online Post

  ประสานงาน,พาชม,พาโอน

 • 1
  Equipment Survey & Report
  สำรวจและทำรายการเฟอร์นิเจอร์และความเสียหายของทรัพย์
 • 2
  Brochure & Factsheet Give Out
  ผลิตและแจกสื่อประชาสัมพันธ์ กับลูกค้าที่สนใจและคนในชุมชน
 • 3
  Staging and Presentation
  จัดเตรียม, ตกแต่งสถานที่, พาชมและนำเสนอเพื่อปิดการขาย
 • 4
  Negotiation
  เจรจา, ต่อรอง, ปิดการขาย, ประสานงาน ด้วยทักษะมืออาชีพ
 • 5
  Powerful Connection and PR
  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฐานลูกค้าเดิมของ prop-helpers เเละผ่าน Socila media ของ Prop-helpers (Facebook page,Line@,Youtube) รวมถึงลงประกาศใน www.prophelpers.com
 • 6
  Advertising Budget
  ฟรี! งบประมาณการตลาดจาก Prop-Helpers ตามประเภท 5-20 % ของค่าคอมมิชชั่น
Copyright © 2019 Prop-Helpers All Right Reserved. WordPress Theme : Parallaxsome by Accesspress Themes