ในยุค Digital 4.0
ใครๆ ก็ค้นหาอสังหาใน internet
Slider

Online Post1

ลงประกาศใน online platform

15 Websites + UPDATE EVERY WEEK

Online Post

ลงประกาศใน online platform

15 Websites + UPDATE EVERY WEEK

ลงประกาศใน website ด้านอสังหาที่คัดสรรครภาพโดย Prop-Helpers เเละ Update ทุกวัน
ลงประกาศใน Facebook Group ด้านอสังหาที่คัดสรรครภาพโดย Prop-Helpers เเละ Updte สัปดาห์

PLAN - PRICE

1 Month

2,000 บาท

15 websites + update everyday

BASIC

3 Months

5,000 บาท

- 15 websites + update everyday

- Facebook 5 groups + update everyday

UPPER

5 Months

10,000 บาท

- 15 websites + update everyday

- Facebook 10 groups + update everyday

PRO

เกณฑ์ในการคัดเลือก website

1. User friendly ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย

2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. มีการทำการตลาดหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์ในการคัดเลือก Facebook Group

1. มีจำนวนสมาชิกเกิน 10,000 คนขึ้นไป

2. มีการอัพเดท post ภายในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

3. มีการซื้อขายเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

Copyright © 2019 Prop-Helpers All Right Reserved. WordPress Theme : Parallaxsome by Accesspress Themes