ในยุค Digital 4.0
ใครๆ ก็ค้นหาอสังหาใน internet
Slider

Hero Service

PLAN - PRICE

text

Property Show Service

บริการพนักงานเปิดบ้านพาชม

2,000 บาท/ครั้ง

ทีมงานคุณภาพจาก Prophelpers ที่จะเป็นตัวแทนคุณในการ พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์

Messenger Service

บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

200 บาท/ครั้ง

พนักงานรับส่งเอกสาร หรือพัสดุใด ๆ ในการขาย

Secretary Service

บริการดำเนินงานและประสานงาน

1,000 บาท/ทรัพย์

ทีมงานเลขามืออาชีพจาก Prophelpers ช่วยไปดำเนินการ ติดต่อประสานงานแทนคุณ เช่น ขอใบปลอดหนี้, คัดทะเบียนบ้าน ฯลฯ

Transerfer Service

บริการช่วยโอน ( มอบอำนาจได้ไม่ต้องมาเอง )

800 บาท/ทรัพย์

- โอนกรรมสิทธิ์ 5,000  บาท/ครั้ง

- โอนสิทธิ์มิเตอร์ไฟ และ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟ 2,000 บาท/ครั้ง

- โอนสิทธิ์มิเตอร์น้ำ และ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ 2,000 บาท/ครั้ง

Copyright © 2019 Prop-Helpers All Right Reserved. WordPress Theme : Parallaxsome by Accesspress Themes