ในยุค Digital 4.0
ใครๆ ก็ค้นหาอสังหาใน internet
Slider
presentation

ทำรายงานวิเคราะห์คู่แข่ง, จุดขาย, กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและราคาตั้ง ขายที่เหมาะสม

เปรียบเทียบสินค้าคู่แข่งที่มีในตลาด ถึงปัจจัยสำคัญด้านต่างๆตามประเภทของอสังหา
วิเคราะห์หาจุดขายของอสังหาที่ขาย
วิเคราะห์กลุ่มคน ลักษณะ และแรงจูงใจในการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
วิเคราะห์หาราคาตั้งขายที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด (ไม่ใช่การประเมิณราคา)

ทำรายงานคำนวณค่าใช้จ่ายในการขาย และหายอดรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

 

คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายทั้งหมดเพื่อให้ทราบสำหรับการเตรียมค่าใช้จ่ายในวันโอน

คำนวณหา ยอดรับสุทธิ เพื่อเป็นข้อมูลกรณีถูกต่อรองราคาว่าสามารถลดได้ หรือ ไม่ได้เท่าไหร่อย่างไร

process

Feature Product

ตัวอย่างผลงานจาก Prop-Helpers ที่จะช่่วยคุณทุกเรื่องด้านอสังหา

บริการอื่นๆของ PROP-HELPERS

iconfinder_simpline_47_2305615

Online Post

ลงประกาศ online ในเว็ปคุณภาพ 10 – 15 เว็ป + update ประกาศ

บริการติดตั้งป้ายหน้าทรัพย์ และป้ายรอบทรัพย์

ดูรายละเอียด

iconfinder_simpline_39_2305601

Content Production

ถ่ายรูปอสังหา (ภาพนิ่ง wide lens / VR360 review)

บริการออกแบบ และ ผลิต สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขายทุกชนิด

ดูรายละเอียด

iconfinder_simpline_45_2305617

ปรึกษาฟรี

แม้ยังไม่เป็นลูกค้าก็ปรึกษาฟรี …สำหรับมือใหม่! ถ้านี่คือ การขายอสังหาครั้งแรกของคุณ … เรารู้ว่าคุณต้องการตัวช่วย

โทร 094 – 424 5561 หรือ ส่งข้อความ

ดูรายละเอียด